ទាក់ទងគ្នាបាន3ខែ​​​ពេលនេះUEEនិងKangnam បានប្រកាសបែកគ្នាហើយ

UEE-kangnam.jpg

កាលពីថ្ងៃទី01 សីហា 2017 RD Ent. ផលិតកម្មរបស់Kangnamបានប្រាប់សារពត៌មានថា ”ជាការពិតដែលKangnamនិងUEEបែកគ្នា។ពួកគេបែកគ្នាព្រោះពូកគេមានការងាររវល់រៀងៗខ្លួនទាំងពីរនាក់” ។

ចំណែកYeoreum Ent.ផលិតកម្មរបស់UEEបាននិយាយថា”KangnamនិងUEEទើបបែកគ្នាពួកគេចង់ផ្តោតចំពោះការងារ។ទាំងពីរនាក់សម្រេចចិត្តបន្តទំនាក់ទំនងបែបមិត្តរួមការងារហើយផ្តល់កំលាំងចិត្តអោយគ្នាទៅវិញទៅមក” ។

យ៉ាងណាក៏ដោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ដែលគេសន្និដ្ឋានថាទាំងពីរនាក់បែកគ្នាដោយសារមិនអាចដោះស្រាយនិងសំពាធនៃទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេ ដែលត្រូវនៅក្នុងខ្សែរភ្នែករបស់មហាជនគ្រប់ពេល ទើបធ្វើអោយត្រូវចែកផ្លូវគ្នា។

UEEនិងKangnamបានបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេក្រោយពីទាក់ទងគ្នាបានតែ3ខែប៉ុណ្ណោះ ។ហើយពេលនេះUEEក៏កំពុងតែសម្តែងក្នុងខ្សែរភាពយន្តភាគថ្មីរឿង ”Manhole”ផងដែរ។

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s