បំណងប្រាថ្នារបស់ BLACKPINK ក្លាយជាការពិតព្រោះ…

BLACKPINK-TV.jpg

មុននេះអ្នកគាំទ្រតែងតែបានលឺគេនិយាយពីកម្មវិធីRealityថ្មីរបស់តារាចម្រៀងYG Ent.ជាញឹកញាប់។ ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះទើបតែមានការបញ្ចេញTeaserជាលើកដំបូងរបស់ “BLACKPINK TV.” ។​​ សម្រាប់ថ្ងៃចាក់ផ្សាយនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីខាងផលិតកម្មYG Ent.នៅឡើយទេ។

នេះជាកម្មវិធីRealityទីមួយរបស់Blackpink ហើយវាក៏ជាអ្វីដែលសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រប្រាថ្នាចង់បានផងដែរ។

ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា!​

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s