អ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតនាំគ្នាជីកកកាយពីទំនាក់ទំនង GD និង នាងLee Joo Yeonជាថ្មី

G-Dragon-Lee-Joo-Yeon

G-Dragonប្រធានក្រុម Big Bang និងអតីតសមាជិកក្រុម After School នាង Lee Joo Yeon ត្រូវបានអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួននំាគ្នាជីកកកាយពីទំនាក់ទំនងរវាងពួកគេទាំងពីរជាថ្មីម្តងទៀត។

មូលហេតុគឺដោយសារថ្មីៗនេះអ្នកទាំងពីរបានចែករំលែកវីឌីអូខ្លីមួយ ដែលមើលទៅស្និទ្ធស្នាលគ្នាខ្លាំង ជាហេតុធ្វើអោយអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនមានការសង្ស័យ ហើយក៏នាំគ្នាចូលទៅរកភស្តុតាងពីក្នុងបណ្តាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេទាំងពីរ។

ទាំងនេះជារូបភាពដែលពួកគេយកមកប្រៀបធៀបគ្នា ដែលគេជឿជាក់ថាអ្នកទាំងពីរពិតជាមានទំនាក់ទំនងលើសពីមិត្តធម្មតា។

Lee-Joo-Yeon-G-Dragon-Hawaii

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s