តារាកូរ៉េ12រូបដែលមានផ្ទះតម្លៃថ្លៃមិនធម្មតា

Sooyong house


1.Rain និង Kim Tae Hee
ផ្ទះរបស់ Rain និង Kim Tae Hee មានមានតម្លៃ4,5លានដុល្លារ។
Rain house.jpg

2. T.O.PសមាជិកBIGBANG
គាត់មានអាគារមួយនៅHannam-dongមានតម្លៃជាង2លានដុល្លារ។
Top house.jpg
3. Suzy
Suzyជាម្ចាស់ផ្ទះពីរជាន់នៃអាគារមួយនៅក្នុងតំបន់Gangnam។ ហើយដោយសារតំបន់នេះមានភាពពេញនិយមខ្លាំងទើបធ្វើអោយវាមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ 3,7 លានដុល្លារ!
Suzy house.jpg

4. SooyoungសមាជិកGirls Generation
Sooyoung ក៏ជាម្ចាស់ផ្ទះនៅGangnamដូចSuzyផងដែរ។ផ្ទះរបស់នាងមានតម្លៃ2,7លានដុល្លារ។
Sooyoung
5. YuriសមាជិកGirls Generation
Yuriមានវីឡាដែលមានតម្លៃ2,3លានដុល្លារក្នុងតំបន់Gangnam ។
Yuri house.jpg

6. Jessica Jung​(អតីតសមាជិកGirls Generation)
Jessica មានវីឡាមួយនៅតំបន់ Gangnam មានតម្លៃ 2,3 លានដុល្លារ។

Jessica

7. Goo Hara
នាងបានទិញផ្ទះនេះក្នុងតម្លៃ 1,1 លានដុល្លារអាមេរិក។ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះតម្លៃផ្ទះបានឡើងដល់ប្រហែល3លានដុល្លារអាមេរិក។
Go Hara
8. Han Seungyeon
នាងជាម្ទាស់អគារមានកម្ពស់4ជាន់នៅតំបន់Gangnamដែលមានតម្លៃ4,5លានដុល្លារ។
Han Seungyeon
9.Song Joong Ki និង Song Hye Kyo
Song Joong Ki និង Song Hye Kyo បានទិញផ្ទះតម្លៃ8,7លានដុល្លារក្នុងខែមករា។
Song Jungki

10. Sunny​សមាជិកGirls Generation
អាផាតមេនរបស់Sunnyស្ថិតនៅជិតទីក្រុងសេអ៊ូលហើយត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានតម្លៃ2,5 លានដុល្លារអាមេរិក។
Sunny house
11.Yura​សមាជិកGirl’s Day
អាផាតមេនរបស់នាងនៅតាមបណ្តោយទន្លេហានត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានតម្លៃ1,5លានដុល្លារអាមេរិក!
2f2b0c32-f56f-4dd0-a48c-6c9c23082feb

923d29e1-ceb8-4c63-827b-77c2756248ab
12.JaejoongសមាជិកJYJ
Jaejoong រស់នៅក្នុងអាផាតមេនដែលមានតម្លៃប្រហែល2,5លានដុល្លារ។
Jaejong house

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s